Overgewicht nederland 2015 cijfers

Uw Mening: Alcoholcontrole onder jongeren

Schattingen De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Voor vrouwen van 65 jaar en ouder is geen significant verschil in obesitas naar opleiding. Bij vrouwen loopt overgewicht wat meer geleidelijk op met de leeftijd.

Eiwit en energierijk dieet

Gezonde Kinderopvang peildatum april Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling.

GGD Hollands-Midden, zie: Deze cijfers kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde cijfers. Bij obesitas is dat andersom.

Overgewicht nederland 2015 cijfers
Rated 5/5 based on 50 review
ervaring chroom afvallen 290 | 291 | 292 | 293 | 294 kaneel afvallen ervaring